รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนแผนกช่างสำรวจ)

รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนแผนกช่างสำรวจ)