พิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2564

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 นายภูมิศักดิ์ วรไตรจริยา หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา
นายนิติธร สนั่นนาม หัวหน้างานแนะแนวและจักหางาน และนายอานัติ อินมั่น  เป็นตัวแทนของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เข้าร่วมพิะีวางพวงมาลาเพื่อน้อมระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก