ประกาศผลคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)

คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนแผนกช่างสำรวจ)