ประชุมงานอาคารสถานที่/มอบหมายหน้าที่พิเศษ

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายอุเทน ปิ่นม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
และนายวิชัย สิงห์รอ หัวหน้างานอาคารสถานที่ เป็นประธานการประชุมนักการ-ภารโรง โดยมีคณะครู-อาคารที่
รับหน้าที่พิเศษในส่วนของอาคารสถานที่ เข้าประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก