กำหนดการ-ตารางฉีดวัคซีน”ปันวัคซีนให้น้อง…ป้องภัยโควิด-19″(เข็มที่ 2)

 กำหนดการ-ตารางการฉีดวัคซีน”ปันวัคซีนให้น้อง…ป้องภัยโควิด-19″(เข็มที่ 2)