ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก


วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
โดยมีคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เข้าประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก