พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท เมดดิคัล ฟรอนเทียร์ จำกัด มอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหารทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมคณะครู-อาจารย์ แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกช่างกลโรงงาน
ร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท เมดดิคัล ฟรอนเทียร์ จำกัด มอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ให้กับวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เพื่อใช้เป็นสื่อ ในการจัดการเรียน-การสอน ณ ห้องสมา์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก