“ปันวัคซีนให้น้อง…ป้องภัยโควิด-19″(เข็มที่ 2 รอบเก็บตก)

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้กำลังใจกับนักเรียน-นักศึกษา
คณะครู-อาจารย์ ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานสาธารณสุข
“ปันวัคซีนให้น้อง…ป้องภัยโควิด-19″(เข็มที่ 2 รอบเก็บตก) ณ สนามฉีดวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก