การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันทักษะ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานเปิด
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันทักษะ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด โดยมีคณะผู้บริหารสังกัดอาชีว
ศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก