จัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิชา หลักสูตรวิชาเครื่องกลเบื้องต้น

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิชา หลักสูตรวิชาเครื่องกลเบื้องต้น(20100-1007)จำนวน 40 ชั่วโมง โดยมีนักเรียนจาก
โรงเรียนเขาสมอแคลง เข้ารับการอบม  ณ แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก