พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายวิโรจน์ กาวีพันธ์ปานเถื่อน ผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญ-เนตรนารี
นำคณะครู-อาจารย์ผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญ-เนตรนารี ของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้อำนวยการกองลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดพิษณุโลก