พิธีปิดโครงการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิชาหลักสูตรวิชาเครื่องกลเบื้องต้น

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายชลอ ประยูรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
เป็นประธานปิดโครงการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิชาหลักสูตรวิชาเครื่องกลเบื้องต้น(20100-1007)จำนวน 40 ชั่วโมง
โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเขาสมอแคลงเข้ารับการอบมที่แผนกช่างกลโรงงานและร่วมรับใบประกาศนียบัตรพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก