ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องตัดโลหะแผ่นระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องตัดโลหะแผ่นระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)