ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องตัดโลหะแผ่นระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2 )

1.1 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องตัดโลหะแผ่นระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2 )
1.2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดเครื่องตัดโลหะแผ่นระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2 )