ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลอง/สาธิตเครื่องปรับอากาศระบบVRV-VRF วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2 )

2.1 ประกาศประกวดจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลอง/สาธิตเครื่องปรับอากาศระบบVRV-VRF วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2 )

2.2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดทดลอง/สาธิตเครื่องปรับอากาศระบบ VRV / VRF วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2 )