ตรวจเยี่ยมห้องปฎิบัติการ FAB LAB และหุ่นยนต์


วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสุวรรณ์ คำมั่น  นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ให้เกียรมาเป็นประธานเปิดห้องปฎิบัติการ FAB LAB เพื่อใช้จัดการเรียน-การสอน ระดับปริญญาตรี
โดยมีนายสุชาติ  ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ให้การต้อนรับและนำเตรวจเยี่ยม
ห้องปฎิบัติการ FAB LAB ณ ชั้น 2 อาคาร 7 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก