ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประจำปีงบประมาณ 2565