พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 นายพิเศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติมาเป็น
ประธานพิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยมีนายสุชาติ ชาติวรรณ
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีเปิด ณ สถานีบริการน้ำมัน บริษัทศรีสุธาออยล์ จำกัด
(ปั้ม ปตท. สี่แยกวัดสกัดน้ำมัน)จังหวัดพิษณุโลก