ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลอง/สาธิตเครื่องปรับอากาศระบบVRV-VRF วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกต.ในเมือง อ.เมืองจ.พิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลอง/สาธิตเครื่องปรับอากาศระบบVRV-VRF
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมืองจ.พิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2.คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ 2565