ประชุมเตรียมความพร้อมรับมอบตัว-รายงานตัวนักเรียน-นักศึกษา ที่มีรายชื่อสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปวช.1 และปวส.1(กรณีพิเศษประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565)

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นายอุเทน ปิ่นม่วง  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธาน
การประชุมเตรียมความพร้อมรับมอบตัว-รายงานตัวนักเรียน-นักศึกษา ที่มีรายชื่อสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปวช.1
และปวส.1(กรณีพิเศษประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565)โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก