ประชุมโครงการจัดการศึกษารูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาใหญ่

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ อดีตศึกษาธิการภาคที่ 7 และที่ปรึกษาด้านมาตรฐานช่างอุตสาหกรรม
ให้เกียรติมาเป็นประธานการชุมโครงการจัดการศึกษารูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาใหญ่
โดยมีนายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการกล่าวรายงาน ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก