ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.และปวส.(เภทกรณีพิเศษ โควตาเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.และปวส.(เภทกรณีพิเศษ โควตาเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565