“นวัตกรรมอาชีวศึกษา เพื่อแก้ปัญหาความยากจน”ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
มอบรางวัลให้กับนักเรียน-นักศึกษา คณะครู-อาจารย์ ในการทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
“นวัตกรรมอาชีวศึกษา เพื่อแก้ปัญหาความยากจน”ประจำปีการศึกษา 2564 ณ บริเวณโมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก