พิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 66 /2565″พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่มาตรฐานสากล”

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 นายบุญรัตน์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติ
มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 66 /2565″พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่มาตรฐานสากล”
“The Power of New Genertions Vocational Teachers: Creating Thais to the Glodal World”
โดยมีนายสุชาติ ชาติวรรณ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกกล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์
และบุคลากร ที่สังกัดอาชีวศึกษาจัหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก