ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลอง/สาธิตเครื่องปรับอากาศระบบVRV-VRFวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก อ.เมืองจ.พิษณุโลกจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลอง/สาธิตเครื่องปรับอากาศระบบVRV-VRF
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก อ.เมืองจ.พิษณุโลกจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)