ตรวจราชการ

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2563 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  และเข้าตรวจาชการ ในการจัดการเรียน-การสอน
ของสถานศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยมีคณะผู้บริหาร สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ