ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบภาค ก และภาค ข เพื่อบรรจุและตั้งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ
และระเบียบปฏิบัติในวันสอบภาค ก และภาค ข เพื่อบรรจุและตั้งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา