ขอเชิญสั่งจองบูชาองค์พระวิษณุกรรม และเหรียญองค์พระวิษณุกรรม “รุ่นบูชาครู สมปรารถนา”


ขอเชิญสั่งจอง บูชาองค์พระวิษณุกรรม และเหรียญองค์พระวิษณุกรรม “รุ่นบูชาครู สมปรารถนา”
ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก