การประชุมหัวหน้าแผนกและหัวหน้างานเพื่อจัดเตรียมตารางการเรียน-การสอน ภาคเรียนที่ 1/2565

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ  ชาติวรรณ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมหัวหน้าแผนกและหัวหน้างานเพื่อจัดเตรียมตารางการเรียน-การสอน ภาคเรียนที่ 1/2565
โดยมีนายเดชณรงค์ รอดซุง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชุม สมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก