การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์)

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายอุเทน ปิ่นม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ  นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.และปวส.ทุกแผนกช่าง
ประจำปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์)โดยมีหัวหน้าแผนกและหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมพร้อม
ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก