การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก