ประชุมนักศึกษา/ครูฝึกสอน ภาคเรียนที่ 1/2565


วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมนักศึกษา/ครูฝึกสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมีรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย และนักศึกษาผู้ฝึกสอน เข้าประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก