ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อนปีการศึกาา 2564


วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อนปีการศึกาา 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก