ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษา DVE : Dual Vocational Education


วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษา DVE : Dual Vocational Education
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก