ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการบริหารการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1


วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการบริหารการศึกษา
ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก