พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายอุเทน ปิ่นม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก