พิธีถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันพฤสับดีที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา  เข้าร่วมในพิธีพร้อมกัน  ณ บริเวณโดมวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก