พิธีเทวาภิเษกองค์พระวิษณุกรรม รุ่น บูชาครูสมปรารถนา ครบ 7 รอบ

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาเครื่องบวงสรวง ในการประกอบพิธีเทวาภิเษกองค์พระวิษณุกรรม
รุ่น บูชาครูสมปรารถนา ครบ 7 รอบ โดยมีคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ณ บริเวณลานหน้าองค์พิษณุกรรม
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก