พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ครูอาวุโส ครู-อาจารย์
นักเรียน-นักศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน  ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก