ตลาดนัดเด็กช่าง

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นายวิลาศ  เฟื่องระย้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษา ให้การต้อนรับครู-อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน
ชุมชนวัดสะกัดน้ำมันและโรงเรียนวัดยางมีมานะวิทยา เข้า ชมงาน”ตลาดนัดเด็กช่าง ” ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก