ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา(เจ้าหน้าที่การเงิน)


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา(เจ้าหน้าที่การเงิน)