ประกาศเชิญชวนประชาวิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เช่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสำรองไฟจำนวน 65 เครื่อง

ประกาศเชิญชวนประชาวิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เช่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสำรองไฟจำนวน 65 เครื่อง