รับเกียรติบัตร(26 มิถุนายน 65 วันต่อต้านยาเสพติดโลก)

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2565 นายชลอ ประยูรพันธ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
นำนายภิรมย์ กลิ่นสุคนธ์  เข้ารับเกียรติบัตรผู้ต่อต้านยาเสพติด(สายครูผู้สอน) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้มอบเกียรติบัตร
ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก