ประชุมการดำเนินการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565


วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ  ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมการดำเนินการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก