ประชุมคณะกรรมการงานปกครอง

วันจันทร์ที่  11  กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ  ชาติวรรณ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการงานปกครอง  เพื่อปรับมาตรการและระเบียบในการดูแล
นักเรียน-นักศึกษา  ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก