ประชุมสรุปการตรวจและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา


วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ  ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมสรุปการตรวจและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน
ในระบบประเภทอาชีวศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก