โครงการบริจาคโลหิต”Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives)”


วันอังคารที่  19 กรกฎาคม 2565  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมกับเหล่าสภากาชาดไทย จัดโครงการบริจาคโลหิต
“Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives)”
โดยมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมโครงการบริจาคโลกหิต
พร้อมกัน ณ อาคาร 4  วิทยาลัยเท่คนิคพิษณุโลก