การประชุมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา


วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ  ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา
โดยมีคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษาและหัวหน้างานปกครอง  ของอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้อง ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก