พิธีถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชัยมงคล 28 กรกฎาคม 2565


วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ  ชาติวรรณ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชัยมงคล 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา
และบุคลากรในสถานศึกษา เข้าร่วมในพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณโดมสนามกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก