วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเป็นสถานศึกษาสีขาว เขตปลอดสารเสพติดเครื่องดื่มแอลก์อฮอล์และกัญชาหรือกัญชง

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเป็นสถานศึกษาสีขาว เขตปลอดสารเสพติดเครื่องดื่มแอลก์อฮอล์และกัญชาหรือกัญชง